เสื้อ “ฉันรักเพชรบูรณ์”

เสื้อ “ฉันรักเพชรบูรณ์”

ผลงานการออกแบบโลโก้ และ ผลงานการออกแบบเสื้อ I LOVE PHETCHABUN (เวอร์ชั่นแรก) คอนเซปที่ต้องการเป็นแบบเดียวกับโลโก้ นำมาปรับแสงและเงาให้เข้ากับเสื้อเพื่อนำไปใช้จริง

โลโก้เว็บไซต์ของคนเพชรบูรณ์

โลโก้เว็บไซต์ของคนเพชรบูรณ์

สัญลักษณ์โลโก้มะขาม ผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโลโก้นี้ถูกใช้สำหรับเว็บไซต์ iLovePhetchabun.com เว็บไซต์ของคนเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้สำหรับเสื้อยืดคนเพชรบูรณ์เวอร์ชั่นแรกภายใต้คอนเซป I LOVE PHETCHABUN