แก้วเยติ (Yeti Rambler) พรีเมี่ยม สกรีนโลโก้ น้องวายุ OPG Happy Retirement 2019

  • แก้วสแตนเลส ทรงแก้ว เยติ (Yeti)
  • Stainless Steel 304
  • 30 oz. (900 ml)
  • สกรีนโลโก้ / ข้อความ ตามความต้องการ
  • logo-bottle-stl-0001